Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2013

THE END

April 21 2013

Nie radzimy sobie z odejściem osób, które wszczepiły się w naszą duszę na zawsze. Nie musi nawet odrzec - "Nie ma mnie, odchodzę". Czujemy to. Czujemy jak tracimy tę małą część swojego świata, którą ulokowaliśmy w drugim człowieku. Nie zadajemy sobie już nawet pytań, bo i tak pozostaną one bez odpowiedzi. Każde odejście jest naszym prywatnym grobowcem. Przeżywamy je cicho, siedząc na ławce na cmentarzu. Chcemy coś zmienić, zatrzymać tok zdarzeń. Czujemy tylko powracające słowa. Czujemy ból, który oplata nasze dłonie, ściska nas w piersi.
— zwykly_skurwiel.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viayourheartbeat yourheartbeat

April 13 2013

7298 3292
Reposted fromtwice twice viamdjg mdjg
4795 e8d3
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viamdjg mdjg
Może nie pokazałem, w każdy możliwy sposób, jak bardzo mi zależy.
— Dead by April
-Obiecaj mi, że jeśli kiedykolwiek coś by mi się stało nie będziesz płakać tylko na nowo poszukasz szczęścia. 
Oczy jej się zaszkliły..
-Ale tak ma być w obie strony..Dobrze?
-Niee.. Ja nie wyobrażam sobie abym zasypiał i budził się koło innej kobiety niż Ty..
Reposted frommagicworld magicworld
4013 6f75
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viatouchthesky touchthesky

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz ma rację
Reposted frometerycznie eterycznie viatouchthesky touchthesky
1749 2d25
Reposted fromamatore amatore viatouchthesky touchthesky
1345 4a50
nights
9724 1b12
dzieci <3
Reposted fromnivea nivea via00wildstrawberry 00wildstrawberry
6954 a298
Reposted frombialetulipany bialetulipany
Nie bywasz czasem samotny,
Od czasu do czasu?
— Mattafix - Big City Life
6710 2ed0
Pamiętaj, w konfesjonale nie jesteś tylko ty i ksiądz, za nim stoi KTOŚ jeszcze...
Reposted fromwhoever whoever viabialetulipany bialetulipany
6546 2c40
Reposted fromatlantyda atlantyda viam-shadows m-shadows
2314 7458
hm?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianeedtochange needtochange
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl