Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2013

8850 40f9
Reposted frompillank pillank viakarmazynowykruk karmazynowykruk

April 09 2013

9463 1611
4236 f409
Reposted frommhsa mhsa viatouchthesky touchthesky
1611 d1f6
Reposted fromeloiseisme eloiseisme viatouchthesky touchthesky
6700 2c3d
Reposted fromkateistrue kateistrue viatouchthesky touchthesky
4123 f4d6
Reposted fromdreeams dreeams viatouchthesky touchthesky
Dexter naprawdę bardzo cię kocham. Bardzo. I pewnie zawsze będę. - Jej usta dotknęły jego policzka. - Ale niestety już cię nie lubię. Przykro mi.
— David Nicholls, Jeden dzień
Reposted frommissbrodka missbrodka viatouchthesky touchthesky
6526 9011
Reposted frommexicomagico mexicomagico viatouchthesky touchthesky
...usta powstrzymywały tysiące słów, które chciały się z nich wydostać.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Historie miłosne
Reposted fromIriss Iriss viatouchthesky touchthesky
Spotkajmy się. Chcę posłuchać o twoim życiu, pomilczeć o swoim. Chcę mieszać herbatę o minuty za długo, kiwać się na skrzypiącym krześle, dziesięć razy pieczołowicie sprawdzać stronę z alkoholami na które mnie nie stać, uśmiechać się krzywo do żartów i do nie żartów, chcę gapić się na rachunek jak na receptę z nieczytelnym bazgrołem tam, gdzie nazwa leku.
— Ochocki, Vithren, "O prawdzie i innych chorobach śmiertelnych"
Reposted fromvith vith viatouchthesky touchthesky
0466 7172
Reposted fromiamstrong iamstrong viatouchthesky touchthesky
Znowu wątpię, bo jestem sam.
Znowu wątpię, bo nie chcę spaść.
— ♥Bonson
Reposted frommefir mefir viatouchthesky touchthesky
9452 61cf
I krzyczę 'weź mnie ratuj', kiedy patrzysz w moje oczy,
ale nie chcesz tego słyszeć, nic nie mówisz i odchodzisz.
— Bonson/Matek
Nienawidzę tego poczucia bezsilności. Gdy nie zostaje nic innego jak zamilknąć, odejść i rozpłakać się w samotności, bo wiesz, że nie możesz nic zrobić.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaoceanstrat oceanstrat
Nie jestem nagrodą pocieszenia, Dex. Ani kołem zapasowym. Uważam, że jestem warta więcej.
— David Nicholls, Jeden dzień
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl